Hundetræning

Frida and Laerke.
Det er sjovt at træne og samtidigt giver det din hund og dig mange gode kommunikations muligheder til bedre at håndtere hverdagen.

Professionel hundetræning til alle hunde og hundeejere

Information om træningspladser og holdopstarter finder du her: Nye hundehold

Hundetræning

Vi fokuserer på, hvad lige netop din hund og dig har behov for at lære.

Vi har max fire hunde per instruktør, det vil sige max otte hunde på et hold og helst færre.

Antal lektioner: ni af to timers varighed.

OPDATERING per 1. weekend i august 2017 vil hvert kursusforløb bestå af: 10 lektioner af 1 1/2 times varighed.

Du kan vælge imellem at træne en eller to gange om ugen.

Teori og praksis under ét

Hver lektion begynder med en briefing og slutter med en debriefing. Hos os er teori og praksis to sider af samme sag og derfor er begge dele integreret i hver klasse. I den indledende briefing fortæller du, hvordan det er gået den forudgående uge og får råd fra instruktøren. I debriefing gennemgår du og instruktøren lektionen og du får opgaver at arbejde med, indtil du igen møder op til træning.

Hold til alle på alle trin

Alle hunde er velkomne!

Vi tilbyder hold til alle i forskellige discipliner på alle niveauer. Selvom du allerede har gennemført et hundetræningshold hos os eller hos andre hundetrænere, vil der altid være nye udfordringer at give sig i kast med. Hos etologi.dk er vores træning målrettet mod at styrke kommunikationen og forholdet hund og ejer imellem.

Certifikat

Såfremt du ønsker det, kan du vælge at udføre en lille test, når du har fuldført et kursus. Består du, får du et certifikat.

OBS

Det er hundeejerens eget ansvar at sørge for at have en hundeansvarsforsikring på hunden, som dækker ved hundetræning. Vi gør opmærksom på, at al deltagelse foregår på hundeførerens eget ansvar.

Træningshold

Vi skræddersyer træningen ud fra din hund og dine ønsker samt behov. Har du andre ønsker end de nedenfor angivne, må du endelig sige til.

Basis
– for alle hunde fra otte uger og op efter

På dette kursus indlærer vi de samme færdigheder som på ‘Certificeret Hundeejer’-kurset.  Basiskurset er dog uden certifikat – for dig, der gerne vil tage programmet mere frit.

Certificeret Hundeejer (CHE)
– for alle hunde fra otte uger og op efter

Dette kursus er et internationalt program for alle hunde og ejere. Det indeholder basale færdigheder, miljøtræning og socialisering. Kurset er velegnet at tage lige efter anskaffelsen af din hundehvalp, men har du en ældre hund, som ikke har nogen træningserfaring, kan den også deltage. Dette kursus giver dig som hundeejer alt det fundamentale, du behøver for at skabe og nyde et godt forhold til din hund.

Kurset består af:

 • Teori og praktisk træning fordelt ud på 10 lektioner
 • Mindre hjemmeopgaver fra gang til gang
 • Beskrivelse af de færdigheder, som vi træner
 • Modtagelse af e-bogen: ‘Animal Training My Way’ af Dr. Roger Abrantes
 • Adgang til relevant online materiale
 • Mulighed for at være med i en gruppe på Facebook med adgang til billeder og videoklip mv. fra træningen
 • Som noget helt specielt på netop dette kursus vil du modtage et certifikat udstedt af Ethology Institute Cambridge efter gennemført program for dig, der ønsker det.

På dette kursus er fokus på hundens trivsel, indlæring af sociale kompetencer til gavn og glæde for både hund, ejer og samfund. Vi træner i forskellige udfordrende miljøer og situationer, der afspejler dagligdagen. Vi træner hundene i at reagere hensigtsmæssigt i forhold til de dagligdagspåvirkninger, som kan være svære at håndtere.

Færdigheder vi gennemgår:

 • Indlæring af grundmanerer til dagligdagen såsom:
  • Kontakt – Ja-Nej – Indkald – Håndtering – Sit, Dæk, Stå – rolig og fokuseret i nærheden af andre hunde
 • Indlæring af forskellige dagligdagssituationer:
 • Gå pænt i snor
 • Ikke springe op
 • Vente ved vejkant/ud af bil
 • Vente pænt, mens andre hunde passerer
 • Tolerere adskillelse
 • Tolerere forskellige lyde
 • Forholde sig i ro, når ejer hilser på fremmed person
 • Forholde sig roligt ved møde med klapvogne, cyklister, løbere, indkøbsvogne, rulleskøjter, biler, mennesker med rollator el. lign.

Let øvede

På dette kursus indlærer vi de samme færdigheder som på ‘Certificeret Avanceret Hundeejer’ -kurset.  Det let øvede kursus er dog uden certifikat – for dig, der gerne vil tage programmet mere frit.

Certificeret Avanceret Hundeejer (CAHE)

Dette kursus er et internationalt program for alle hunde og ejere, der har taget kurset CHE, som ønsker at bygge videre på færdighederne.

Kurset består af:

 • Teori og praktisk træning fordelt ud på 10 lektioner
 • Mindre hjemmeopgaver fra gang til gang
 • Beskrivelse af de færdigheder, som vi træner
 • Manual: The 20 Principles all Animal Trainers must Know e-book af Dr. Roger Abrantes
 • Adgang til relevant online materiale
 • Mulighed for at være med i en gruppe på Facebook med adgang til billeder og videoklip mv. fra træningen
 • Som noget helt specielt på netop dette kursus vil du modtage et certifikat udstedt af Ethology Institute Cambridge efter gennemført program for dig, der ønsker det.

Færdigheder vi gennemgår:

 • Udvidelse af færdighederne fra CHE samt udvidelse af forstyrrelser
 • Derudover træner vi færdigheder som:
  • Combi-4 – Gå i pladsposition – Søg – Zig-zag – Individuelle færdigheder – m.m.

Øvede

På de videregående hold varierer træneren indholdet alt efter deltagernes øsnker, tidligere erfaringer og kunnen.

Eksempler på færdigheder, som vil indgå, er følgende:

 • Individuelle ønsker
 • Lineføring
 • Fri ved fod
 • Fremsending
 • Sit og Dæk – større afstand, flere forstyrrelser
 • Indkald under gang – med ryggen til hunden
 • Spring
 • Bakke
 • Bagpartskontrol

Special træning

Efter du har taget grundlæggende hold, kan du vælge at tage et eller flere specielle hold afhængigt af dine ønsker og din hunds evner. Vi har et bredt udvalg.

Næsearbejde

Dette hold består af følgende punkter:

 • Apportering
 • Søgning
 • Dirigering
 • Diskriminering
 • Introduktion til spor

Apportering

Apportering – holdet henvender sig til hundeejere, der ønsker at træne deres hunde til apportering. Dette kan være med fokus på specielle prøveprogrammer eller blot som en spændende aktivitet i den daglige aktivering af hunden. Træningen bygger på princippet om baglæns-kædning, hvor øvelsen indlæres bagfra, hvilket ofte forebygger problemer med at hunden tygger på apporten, ikke vil holde fast eller knaldapporterer.

Diskrimination

Diskriminationstræning – er en træning, der lærer hunden at skelne mellem flere forskellige sanseindtryk og vælge en mulighed ud af flere. Dette kan være øvelser, hvor hunden lærer lugtdiskrimination, hvor den lærer at finde en genstand med ejers fært mellem andre lignende genstande, der ikke har ejers fært. Træningen kan foregå ved andre færtindtryk, hvor man fx ken lære hunden at skelne mellem lugten af forskellige frugter. Det er også muligt at træne diskriminationsøvelser med hunde, hvor hunden lærer at skelne mellem visuelle indtryk. Hunde har ikke noget specielt godt farvesyn, man kan sagtens se visse farver og kan tilllige kende mønstre, som de kan lære at skelne fra hinanden.

Dirigering

Dirigering – er en grundøvelse, som indgår i træningen af flere avancerede øvelser og i forskellige former for træning. Det at kunne dirigere hunden til siderne og evt. også frem og tilbage er brugbart ved både søgning af genstande, apportering af udlagte genstande og i andre lignende situationer.

Freestyle træning og agility for sjov – for hunde i ALLE aldre 

På dette hold træner vi en stor og varieret kategori af færdigheder, som hund og ejer kan have fornøjelse af, hvis ejeren ønsker at arbejde ud over de gængse øvelser fra kendte træningsprogrammer. Her sætter kun fantasien grænser. Træningen tager naturligvis hensyn til den enkelte hunds anatomiske formåen og grundlæggende træningskompetencer. Træningen kan ofte tilføje samværet mellem hund og ejer en helt ny dimension, hvor begge parter kan være kreative og udforske nye sider af samarbejdet.

 

Vores KVALITETSGARANTI til dig: Alle kursister i ethvert kursus afholdt af en AREP har retten til at klage til EIC om enhver problemstilling, de finder afvigende fra EIC’s uddannelsespolitik, retningslinier, etik og uddannelsesstandarder. AREP’s er forpligtet til at informere deres kursusdeltagere om deres rettigheder. I tilfælde af en klage vil EIC undersøge det ved at høre begge parter og nå til den endelige dom. En AREP, der er fundet skyldig i fejlbehandling, kan suspenderes i et bestemt tidsrum, eller dets licens tilbagekaldes. (http://ethology.eu/arep/)