Vilkår & betingelser

Ejerskab af hjemmesiden; Aftale om brugerbetingelser

Anvendelsen af disse vilkår og betingelser gælder for etologi.dk og dens hjemmeside på www.etologi.dk. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du disse anvendelsesvilkår. Hvis du ikke accepterer, skal du IKKE bruge hjemmesiden eller benytte dens services.

Kurser og andre services

Ved at tilmelde dig kurser eller andre services, der tilbydes af etologi.dk, erklærer du, at du har læst og accepteret disse vilkår og betingelser.

Priser og produkter

Efter betaling af et produkt eller kursus, giver etologi.dk dig adgang til produktet i henhold til dets beskrivelse. I tilfælde af tjenester, der foregår under fysisk tilstedeværelse, gælder den service, der er beskrevet på servicesiden.

De betalte beløb er for tjenester og/eller fysiske produkter, der automatisk er tilgængelige til brug og derfor ikke refunderes under nogen omstændigheder.

Ansvar

Vi gør opmærksom på, at al deltagelse i vores services, herunder træning og kurser foregår på eget ansvar for enhver kursist, dyreejer og/eller føre af dyret.

Forsikring

Ved deltagelse i en af etologi.dk’s fysiske services er det dyreejerens eget ansvar, at dyret har den fornødne ansvarsforsikring. Det er således hundeejerens ansvar at sørge for at have en hundeansvarsforsikring på sin hund, som dækker ved hundetræning.

Generel ansvarsfraskrivelse

Oven- og nedenstående ansvarsfraskrivelse gælder for eventuelle skader, erstatningsansvar eller skader forårsaget af manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning.

Hjemmesidens indhold

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på hjemmesiden, må ingen dele af webstedet og intet indhold kopieres, gengives, genudgives, uploades, opslås, offentliggøres, kodes, oversættes, overføres eller distribueres på nogen måde (herunder “spejling”) til nogen anden computer, server, websted eller andet medium til offentliggørelse eller distribution eller for enhver kommerciel virksomhed uden etologi.dk’s udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Du må ikke forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere bestemmelser for at skjule oprindelsen af ​​enhver besked eller transmision, du sender til etologi.dk på eller via hjemmesiden eller enhver tjeneste, der udbydes på eller gennem webstedet. Du må ikke lade som om du er, eller repræsentere nogen anden, eller efterligne nogen anden person eller enhed.

Uoverenstemmelser

I tilfælde af uoverenstemmelser mellem etologi.dk og dig som følge af eller i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller dens services, skal parterne straks og i god tro forsøge at løse en sådan tvist.

Forbehold for ændringer

etologi.dk kan foretage ændringer af produkter eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, eller til de gældende priser for sådanne produkter eller tjenester, når som helst uden forudgående varsel.

etologi.dk forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse anvendelsesvilkår til enhver tid. Det er dit ansvar at kontrollere disse brugerbetingelser regelmæssigt for ændringer.

Fortrolighedspolitik

Oplysningerne på denne hjemmeside kan ændres uden varsel. Copyright © 2018 etologi.dk. Alle rettigheder forbeholdes.