Problemadfærd—Individuel Terapi

Gratis rådgivning

Rådgivningen er gratis og alle kan frit ringe til etologi.dk. Vurderer vi, at telefonisk rådgivning ikke er tilstrækkeligt, anbefaler vi adfærdsbehandling hos dig. Vi tilpasser altid behandlingen til dyr og ejer samt deres behov. Vi har et tæt samarbejde med vore klienters egne dyrlæger.

Etologi.dk (tidligere Kynologisk Center og Etologisk Insititut) har tjent dyrene og deres ejere siden 1983.

Behandling af dyr med adfærdsproblemer

Såfremt en telefonsamtale ikke er nok til at løse et problem, anbefaler vi dyreejere Individuel Terapi.

Ved en konsultation besøger vi dig, undersøger dyret, tester det ved hjælp af nogle øvelser og hører ejerens historie. Vi tilrettelægger derefter et program, som ejeren skal udføre med dyret i dagligdagen. Ejeren modtager et særligt tilrettelagt skriftligt program, normalt på fem sider. Vi anvender ikke standardprogrammer, idet vi betragter ethvert dyr og enhver ejer som enkeltstående individer. Efterfølgende kommer vi ud og følger op på behandlingen, så vi kan regulere programmet, såfremt det er nødvendigt. Denne første opfølgning er med i prisen og er ofte nok. Dog kan der, afhængig af problemets omfang, være behov for yderligere opfølgninger.

Professionel behandling og service

Du får en professionel behandling og service for et rimeligt gebyr.

Priser og betalingsform

Individuel Terapi*

Et besøg (ca. 2 timer), skriftligt program, en opfølgning (ca. 1 1/2 time) samt løbende kontakt via telefon/mail koster 1.500 kr. Betaling foregår altid forud og en kopi af din kvittering skal være os i henne indenfor 24 timer, efter du foretog din reservation.

Opfølgning*

Efterfølgende opfølgninger, såfremt nødvendigt koster 375 kr. per time.

*Alle besøg tillægges transportudgifter (ifølge statens takster). Hvis parkeringsgebyr påkræves, hvor du bor, bedes du dække udgifter hertil. Vi kører over hele landet. Betaling foregår til vores bankkonto, som vi oplyser om, når du bestiller tid. Bliver du forhindret den aftalte dag og melder du afbud senest en time før, giver vi dig en ny tid uden yderligere omkostninger. Vi refunderer IKKE betalte gebyrer.