Problemadfærd—Individuel Terapi

Gratis rådgivning

Rådgivningen er gratis og alle kan frit ringe til etologi.dk. Vurderer vi, at telefonisk rådgivning ikke er tilstrækkeligt, anbefaler vi adfærdsbehandling hos dig. Vi tilpasser altid behandlingen til dyr og ejer samt deres behov. Vi har et tæt samarbejde med vore klienters egne dyrlæger.

Etologi.dk (tidligere Kynologisk Center og Etologisk Insititut) har tjent dyrene og deres ejere siden 1983.

Behandling af dyr med adfærdsproblemer

Såfremt en telefonsamtale ikke er nok til at løse et problem, anbefaler vi dyreejere Individuel Terapi.

Ved en konsultation besøger vi dig, undersøger dyret, tester det ved hjælp af nogle øvelser og hører ejerens historie. Vi tilrettelægger derefter et program, som ejeren skal udføre med dyret i dagligdagen. Ejeren modtager et særligt tilrettelagt skriftligt program, normalt på fem sider. Vi anvender ikke standardprogrammer, idet vi betragter ethvert dyr og enhver ejer som enkeltstående individer. Efterfølgende kommer vi ud og følger op på behandlingen, så vi kan regulere programmet, såfremt det er nødvendigt. Denne første opfølgning er med i prisen og er ofte nok. Dog kan der, afhængig af problemets omfang, være behov for yderligere opfølgninger.

Professionel behandling og service

Du får en professionel behandling og service for et rimeligt gebyr.

Priser og betalingsform

Individuel Terapi*

Et besøg (ca. 2 timer), skriftligt program, en opfølgning (ca. 1 1/2 time) samt løbende kontakt via telefon/mail koster 1.500 kr. En kopi af din kvittering skal være os i henne på mail senest to dage før vores første besøg.

Opfølgning*

Efterfølgende opfølgninger, såfremt nødvendigt koster 350 kr. per time. En kopi af din kvittering skal være os i henne på mail senest to dage før vores besøg.

*Alle besøg tillægges transportudgifter (ifølge statens takster). Hvis parkeringsgebyr påkræves, hvor du bor, bedes du dække udgifter hertil. Vi kører over hele landet. Betaling foregår via MobilePay eller til vores bankkonto, som vi oplyser om, når du bestiller tid. Bliver du forhindret den aftalte dag og melder du afbud senest dagen før, giver vi dig en ny tid uden yderligere omkostninger. Vi refunderer IKKE betalte gebyrer.