Hesteseminar (2 dage)

NYHED

At holde hest på hestens præmisser &
At udvise gensidig forståelse i kommunikationsforholdet: hest-menneske

(To Keep a Horse on the Premisses of the Horse & To Show Mutual Understanding in the Communication Relation: Horse – Human)

Indhold:

Hestens naturlige levevis

  • Hestens naturlige livscyklus
  • Naturligt hestehold versus hestehold under domisticerede (tamme) forhold
  • Hvad du kan gøre for at optimere din hests velfærd
  • Behov
  • Adfærd & sprog

To vejs kommunikation mellem to arter – i teori og praksis

  • (Mis)forståelse mellem hest og menneske
  • Dine signalers indflydelse på hesten
  • Fokus på signaler, deres mening og form (SMAF)

Det er ikke alene vigtigt, at vi forstår hesten, vi bør også gøre os forståelige over for den.

Dato: bliver snart opslået

Pris750 kr. (for en dag 400 kr.)

For mere info kontakt: tdj@etologi.dk