Certificeret Avanceret Hundeejer

Certificeret Avanceret Hundeejer (CAHE)

Dette kursus er et internationalt program for alle hunde og ejere, der har taget kurset CHE. For dig, der ønsker at bygge videre på færdighederne og lære mere end de fundamentale principper om hundeadfærd og træning.

Kurset består af:

 • Teori og praktisk træning
 • Mindre hjemmeopgaver fra gang til gang
 • Beskrivelse af de færdigheder, som vi træner
 • Manual: ‘The 20 Principles all Animal Trainers must Know’ e-book af Dr. Roger Abrantes
 • Online materiale med små tests
 • Mulighed for at se billeder/videoklip fra træningen på Facebook
 • Som noget helt specielt på netop dette kursus vil du modtage et certifikat udstedt af Ethology Institute Cambridge efter gennemført program for dig, der ønsker det.

Færdigheder vi gennemgår:

 • Udvidelse af færdighederne fra CHE samt udvidelse af forstyrrelser
 • Derudover træner vi færdigheder som:
  • Combi-4 – Gå i pladsposition – Søg – Zig-zag – Individuelle færdigheder – m.m.

Opstart: Du kan påbegynde et træningsforløb, når som helst. Vi har som udgangspunkt åbent for opstarter hver uge.

 

Vores KVALITETSGARANTI til dig: Alle kursister i ethvert kursus afholdt af en AREP har retten til at klage til EIC om enhver problemstilling, de finder afvigende fra EIC’s uddannelsespolitik, retningslinier, etik og uddannelsesstandarder. AREP’s er forpligtet til at informere deres kursusdeltagere om deres rettigheder. I tilfælde af en klage vil EIC undersøge det ved at høre begge parter og nå til den endelige dom. En AREP, der er fundet skyldig i fejlbehandling, kan suspenderes i et bestemt tidsrum, eller dets licens tilbagekaldes. (http://ethology.eu/arep/)