Priser

Færdighedsvurderinger (PV) for studerende fra EIC
Se priser på ethology.eu
Individuel Terapi
Betaling før besøget

Betaling på besøgsdagen

1. opfølgning

Efterfølgende opfølgninger pr stk.

Rabat Adfærdsbehandling + 1 opfølgning

995 kr.*

1.450 kr.*

600 kr.*

400 kr.*

1.450 kr.*

Holdtræning
Et kursusforløb (10 lektioner á 1 1/2 time)                                                            .

1.500 kr.

Individuel Coaching – træning af dit dyr eller både dyr og ejer
1 time hos dig

1 time Skype session

Rabat 5 timer hos dig

Rabat 5 timer Skype sessioner

Rabat 10 timer hos dig

Rabat 10 timer Skype sessioner

350 kr.*

 250 kr.

1.500 kr.*

1.100 kr.

2.500 kr.*

2.100 kr.

Kursus
Et dag-kursus

To dages kursus

Kurser “ude af huset”

400 kr.

750 kr.

Kontakt os

Hundeluftning/socialisering/stimuleringstræning – 1 1/2 time/pr gang
Op til 10 km fra Måløv:

Pr gang

Alle hverdage/pr mnd

Udenfor vores rute tillægges transport

Flere hunde samme område – rabatmulighed

 

250 kr.

4.000 kr.

Kontakt os

Kontakt os

Dyrepasning 
Fuldpasning: hund hos dig med gåtur/pr døgn

Pasning af pony/hest

Pasning pr ekstra dyreart

700 kr.

Kontakt os

100 kr.

Foredrag
Kontakt venligst etologi.dk for nærmere oplysninger
Andre services indenfor vores kompetanceområde
Kontakt venligst etologi.dk for nærmere oplysninger

Alle beløb angivet med en * tillægges kørselsudgifter ifølge statens takster. Vi kører over hele landet.

Alle beløb er inklusiv moms og betales forud med mindre andet er angivet.

Vi refunderer ikke betalte gebyrer.